V Evropě, roste počet nesplacených úvěrů

Categories Domácí rozpočet
V Evropě, roste počet nesplacených úvěrů

Evropské banky mohou mít vážné problémy. Roste počet nesplácených úvěrů. Za poslední rok je počet o 15% větší, co v přepočtu na peníze je skok o 100 miliard eur.

V Evropě, roste počet nesplacených úvěrů


Při přípravě těchto statistik jsou brány v potaz všechny nepravidelné úvěry, také definované jako “špatné úvěry”, takže ty které nejsou spláceny jen měsíc, ale i ty, které nebudou už pravděpodobné zaplacené nikdy, takže ztracené úvěry. Na základě těchto čísel byl sestaven seznam Evropských zemí z hlediska splácení úvěrů.

Neslavným vůdcem seznamu evropských zemí s největším množstvím nesplacených úvěrů je Německo, kde počet špatných úvěrů činí 225 miliard eur. Podobné problémy má i Anglie, kde hodnota nesplacených úvěrů dosáhla 175 mld., Irsko s částkou mínus 110 miliard eur a Španělsko se 100 miliard eur dluhů. Úvěry se hromadí také v Polsku. Podle údajů shromážděných Komisí pro finanční dozor, v období od června 2009 do června 2010 se podíl špatných úvěrů v zemi zvýšil z 6,5 na 8,3%.

Leave a Reply